new|generation
LT EN
Bažnyčia kitoje šalyje:28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01


Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ 12-asis gimtadienis „BRANGIAU UŽ AUKSĄ“

22.02.2015.
Nuotrauka: 1 (1)
nuotraukų peržiūrai spausti rodykles

2015 m. vasario mėn. 28 d. – kovo mėn. 1 d. kviečiame į bažnyčios gimtadienio šventę!

    Brangūs broliai ir seserys, bendradarbiai Kristuje ir tikėjimo namiškiai, š.m. vasario 28 d. - kovo 1 d. mes švenčiame mūsų bažnyčios 12-ąjį gimtadienį. Skaičius „dvylika“ simbolizuoja pilnatvę: 12-ka mėnesių metuose, 12-ka Izraelio giminių, 12-ka Viešpaties apaštalų, 12-ka Dievo vardų... Tikiu, kad ir mūsų 12-asis gimtadienis yra reikšmingas ir ypatingas - tarytum laiko slenkstis, kurį peržengę mes atrasime naujus Viešpaties palaiminimus ir iššūkius mūsų tikėjimo kely. Esu įsitikinęs, kad Dievas kiekvienam mūsų gyvenimo etapui yra paruošęs ir „troškimus ir darbus“, kurių vykdymas atneša pasitenkinimą, džiaugsmą ir laimę. 12-ka metų, tai daug ar mažai? Priklauso nuo to, kokiu mastu vertini - dangišku ar žemišku. Manau, svarbiausia, kad jie „nueiti“ su Viešpačiu. O tai liudija mūsų šeimos, mūsų vaikai, mūsų aplinka, mūsų pasiekimai, kiekvienas patarnavimas ar pagalba, kiekviena malda ar patarimas artimui reikiamu metu. Galiausiai - mūsų tikėjimas! Ir tai nėra mažai. Šventajame Rašte daug vietų mus ragina „patikrinti save, ar esame tikėjime“ (2 Kor 13,5), kad „narsiai kovotume už tikėjimą“ (Jd 3), kad „be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui“ (Žyd 11,6) ir perspėja, kad kai kurių „tikėjimo laivas sudužo“ (1 Tim 1,19). Didis Dievo generolas Smitas Vigelsvortas kartą pasakė „verčiau mirsiu nei gyvensiu netikėdamas !..“. Pamenu, kai tik įtikėjęs į Viešpatį Jėzų pradėjau dalintis Evengelija. Dažnai išgirsdavau iš žmonių tokią tikėjimo atmetimo repliką: „tik tikėt - ir viskas?.. Nesąmonė!“ Ir jie atsitraukdavo, nes jiems atrodydavo, kad šitas Kelias nėra tikras, nes „per paprastas“. Tačiau per savo sąmoningo tikėjimo 23 metus pamačiau, kad „tik tikėti“ nėra taip paprasta. Daugelio, su kuriais kartu pradėjau sekt Viešpatį, dabar net nėra bažnyčioje. Kai kurių nebeliko tarnavime. O kai kurių - gyvųjų tarpe. Liūdna... Tokia Dievo valia? Ne. Dievo valia kiekvienam Dievo vaikui yra gyventi pergalingą tikinčiojo gyvenimą! Todėl, „tik tikėti“ (ne vieną dieną ar mėnesį, tačiau visą gyvenimą) įmanoma tik per Viešpaties malonę. Ne veltui apaštalas Paulius žemiško gyvenimo pabaigoje rašė: „..kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą“ (2 Tim 4,7). Jis kažkodėl net neminėjo atidarytų bažnyčių skaičiaus, nei kiek laiškų parašė, nei kiek žmonių įtikėjo ar kiek jų pagijo (nors manau skaičiai čia būtų gan įspūdingi...), o tik kukliai: baigiau... išsaugojau tikėjimą...

    Dievo Žodis sako „..kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį; ir štai mūsų pergalė - mūsų tikėjimas!“ (1 Jn 5,4). Apaštalas Petras rašo, kad mūsų „išbandytas tikėjimas yra brangesnis už pragaištantį auksą“ (1 Pt 1,7). Todėl, Brangieji ir numylėtieji Viešpatyje, šiandien sveikindamas Jus su mūsų bažnyčios švente, raginu kiekvieną: saugok kas tau patikėta, kas už pinigus neįperkama ir kas yra neįkainojama! Mūsų „apaštališka“ misija: kovoti gerą kovą, baigti bėgimą, išsaugoti tikėjimą bei perduoti jį mūsų vaikams, mūsų artimiesiems.

    Baigiant noriu priminti Jėzaus pažadą: „Argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę ?!“ (Jn 11,40).


Su bažnyčios 12-uoju Gimtadieniu!


Būkite palaiminti!

Pastorius VaidasNaujienos

Pasaulinė lyderystės konferencija 2016Susirinkimai su pastore Olga Lediajeva iš LatvijosSeminaras „Narkotikams ir alkoholiui – NE!“Nick Vujicic atvyksta į Lietuvą rugsėjo 30 dieną!Diskoteka ElektrėnuoseAleksandras Patlis atvyksta į Lietuvą!Protestas prieš vaikų teisių tarnybos vykdomą krikščionių šeimų persekiojimą ir vaikų atiminėjimąKrikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2015

Pamokslai

Vaidas Vyšniauskas - „Evangelijos paprastumas“Vaidas Vyšniauskas - „Pagalba iš aukštybių“Vaidas Vyšniauskas - „Viešpaties keliai“Sergej Senokosov - „Apie Šventąją Dvasią“Andrej Viazinin - „Kas tau yra Jėzus?“Olga Lediajeva - „Tavo taurė“Olga Lediajeva - „Dievo tvarkdariai“Grigori Kolessov - „Santuokos sandora“

Duomenys

13-ojo bažnyčios „Naujoji karta“ gimtadienio įspūdžiaiJaunimo susirinkimai ir akcijos. Prisijunk!Seminaras „Dievotumas“Keičiasi ketvirtadienio tarnavimų laikasNauji straipsniai apie šeimą, finansus, vadovavimą ir santykiusPrisinjunk prie mūsų Facebook'eGarso įrašų katalogaiPrisidėkite prie bažnyčios veiklų savo aukomisGiesmių tekstai

Gyvenimas

Mūsų bažnyčios pastoriaus asmeninis liudijimasSusitikimas su garsiu muzikantu ir kompozitoriumi – Aleksandru PatliuGiedriaus ir Vadimo liudijimaiPasninko ir maldos savaitė užbaigta duonos laužymu Šventinis sekmadienio susirinkimasEvangelisto apsilankymasVandens krikštas 2015Filmas „Paliktieji“ (angl. Left behind)

Protestantų bažnyčia „Naujoji karta“:
El. paštas: vilnius@naujojikarta.lt
Tel. +370 640 17023