new|generation
LT EN
Bažnyčia kitoje šalyje:30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03


Pastoriaus sveikinimas–kvietimas į bažnyčios gimtadienį

08.02.2016.
Nuotrauka: 1 (1)
nuotraukų peržiūrai spausti rodykles

Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ 13-tojo gimtadienio konferencija „Vienybės jėga“ (Jn 17:11, 21-22). 

13-летие Протестантской церкви "Новое поколение", Конференция "Сила единства" (Иоан. 17:11, 21-22).

Brangieji,

    Kiekvienais metais švenčiame mūsų bažnyčios gimtadienį rengdami konferenciją su būriu mūsų ištikimų ir nuoširdžių draugų, bendradarbių Kristuje. Mes nuėjome nei daug nei mažai – 13 metų drauge! Tačiau ne tiek svarbu kiek metų mūsų bendruomenei, o kaip jie buvo praleisti su Viešpačiu, Kuris nepailsta mus mokyti, taisyti, auginti, auklėti, ginti bei rūpintis mumis.

    Ateinančią konferenciją pavadinome „Vienybės jėga“, nes mes, kaip niekad ankščiau, jaučiame vienybės dvasią mūsų bendruomenėje ir trokštame būti VIENA Kristuje ir su mūsų broliais, ir seserimis iš kitų bažnyčių bei kitų evangelinių konfesijų.

    Viešpats Jėzus paskutinės vakarienės metu meldėsi Tėvui (Jono 17 sk.) už savo mokinius, ir Jis ne vieną kartą pamini „Tėve.. meldžiu.. kad jie visi būtų viena mumyse“ (perfrazuota pagal Jono 17 sk. 11, 21-22 eil.). Matyt, tai buvo tikrai svarbu jei mūsų Viešpats dėl to meldėsi paskutinį vakarą prieš savo mirtį.

    Tad kviečiu visus į mūsų bažnyčios šventę. Kviečiu šias dienas praleisti drauge: šlovinti mūsų Dievą, klausytis Jo Žodžio, bendrauti su tikėjimo namiškiais bei dar syk permąstyti apie vienybę Jame.


Būkite palaiminti.

Pastorius Vaidas Vyšniauskas

---------------------------------------------------------


Драгоценные,

    Каждый год мы отмечаем день рождения нашей церкви и в честь этого готовим конференцию с нашими искренними и верными друзьями, соратниками во Христе. Мы прошли не так много и не так и мало - 13 лет вместе!... Хотя более важно ни сколько лет мы провели вместе, а сколько времени мы с Господом, Который неперестает нас учить, наставлять, развивать, защищать и заботиться о нас.

    Грядущюю конференцию мы назвали "Сила единства", потому что больше чем когда-либо мы ощущаем единство духа в нашей общине, и мы жаждим быть ЕДИНО во Христе и с нашими братьями и сестрами из других церквей, других евангельских конфессий.

    Господь Иисус на Тайной вечере молился Отцу (Иоанна 17 гл.) за своих учеников, и Он несколько раз упомянул: "Отче,... Я молюсь, ...да будут все едино в Нас" (перефраз. Иоанна 17:11, 21-22). Видимо, это было действительно очень важно, если об этом наш Господь молился в последнюю ночь перед Своей смертью.

    Поэтому я приглашаю всех на наш церковный праздник. Приглашаю Вас провести эти дни вместе: славить нашего Бога, слушать Его Слово, общаться с братьями и сестрами, и в то же время переосмыслить понимание единства в Нем.

 

Будьте благословенны.

Пастор Вайдас Вишняускас

---------------------------------------------------------Naujienos

Pasaulinė lyderystės konferencija 2016Susirinkimai su pastore Olga Lediajeva iš LatvijosSeminaras „Narkotikams ir alkoholiui – NE!“Nick Vujicic atvyksta į Lietuvą rugsėjo 30 dieną!Diskoteka ElektrėnuoseAleksandras Patlis atvyksta į Lietuvą!Protestas prieš vaikų teisių tarnybos vykdomą krikščionių šeimų persekiojimą ir vaikų atiminėjimąKrikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2015

Pamokslai

Vaidas Vyšniauskas - „Evangelijos paprastumas“Vaidas Vyšniauskas - „Pagalba iš aukštybių“Vaidas Vyšniauskas - „Viešpaties keliai“Sergej Senokosov - „Apie Šventąją Dvasią“Andrej Viazinin - „Kas tau yra Jėzus?“Olga Lediajeva - „Tavo taurė“Olga Lediajeva - „Dievo tvarkdariai“Grigori Kolessov - „Santuokos sandora“

Duomenys

13-ojo bažnyčios „Naujoji karta“ gimtadienio įspūdžiaiJaunimo susirinkimai ir akcijos. Prisijunk!Seminaras „Dievotumas“Keičiasi ketvirtadienio tarnavimų laikasNauji straipsniai apie šeimą, finansus, vadovavimą ir santykiusPrisinjunk prie mūsų Facebook'eGarso įrašų katalogaiPrisidėkite prie bažnyčios veiklų savo aukomisGiesmių tekstai

Gyvenimas

Mūsų bažnyčios pastoriaus asmeninis liudijimasSusitikimas su garsiu muzikantu ir kompozitoriumi – Aleksandru PatliuGiedriaus ir Vadimo liudijimaiPasninko ir maldos savaitė užbaigta duonos laužymu Šventinis sekmadienio susirinkimasEvangelisto apsilankymasVandens krikštas 2015Filmas „Paliktieji“ (angl. Left behind)

Protestantų bažnyčia „Naujoji karta“:
El. paštas: vilnius@naujojikarta.lt
Tel. +370 640 17023