new|generation
LT EN
Bažnyčia kitoje šalyje:30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03


Santykiai

Sužeistieji – atstatymo meistrai

03.05.2013.
Jėzus nemirė tam, kad skelbtume tradiciją. Jis mirė, kad Dievo karalystė būtų atverta žmonijai. Laiške galatams 6, 1 skaitome: „Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą!”

Visi santykiai kuriami remiantis pasitikėjimu ir niekuo daugiau

03.03.2013. Santykiai
Visi santykiai grindžiami pasitikėjimu ir niekuo daugiau. Pasitikėjimas turi būti išugdomas ir gali būti statydinamas tik tiesoje. Jono 8, 32 skaitome: „...jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ Esmė tame, kad tiesa visada turi charakterį. Jei moteris išteka už vyro, ji ne tik išteka už jo asmenybės, bet taip pat ir jo charakterio. Jei žmogaus charakteris nėra geras, tuomet ir jo vardas nebus geras. Mes žinome, kad žavesys praeina, telieka charakteris ir tai yra tiesa.

Protestantų bažnyčia „Naujoji karta“:
El. paštas: vilnius@naujojikarta.lt
Tel. +370 640 17023