new|generation
LT EN
Bažnyčia kitoje šalyje:30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03


Šeima

„Šeima ir finansai“ [PIRMA DALIS „ŠEIMA“]

03.08.2011.
Silpna šeima – silpna valstybė, bet ar tai supranta žmogus? Šių laikų moterys pasidarė grubios, kietos – vyriškos. Tam įtaką daro velnias, rodydamas moterį grubią per filmų kūrėjų ar iškrypėlių siekius sudarkyti šeimą. Tam naudojamos įvairios feminizmo, homoseksualizmo ir kitos panašios idėjos.

 

    Dievas aiškiai pasakė „Būkite vaisingi dauginkitės ir pripildykite žemę“ (Pr. 9:7). Kas vyksta šiandien? Daroma viskas, kad būtų sugriautas žmogaus vaisingumas. Dar nuo vaikystės sauskelnės – jos sukelia nevaisingumą, bet jos patogios ir jas naudoja beveik visi kas to nežino. Vėliau vaikai, paaugliai skiepijami skiepais, kur prisidengiama ligomis, o iš esmės griaunamas vaiko organizmo imunitetas ir vėliau vaisingumas. Suaugusios moterys naudoja kontraceptines priemones, kurios taip pat sukelia nevaisingumą (užkiša kanalus gimdoje, kiaušidėse). Tai patyrė ir mūsų šeima, kuomet po pirmojo vaiko, tik per Dievo stebuklą susilaukėme antrojo, nors gydytojai sakė, kad viskas tvarkoje abudu sveiki ir vaisingi. Jie aiskiai nesupranta arba nenori suprasti ką daro farmacininkai ir masonai – aiškiai tarnaudami velniui ir kurdami tokius vaistus. Dar baisiau kai moterys naudoja spirales apsisaugoti nuo vaisiaus užsimezgimo. Kuriam laikui praėjus moteris užmiršta, kad ją turi ir to pasekoje būna liūdnos pasėkmės.  

    Paskutinėmis mokslininkų žiniomis, GMO (Genetiškai modifikuotas maistas) arba maistas kuriame yra tokių produktų sukelia nevaisingumą.

Deja šie produktai „stumiami“ Lietuoje nuperkant valdininkus ir atsakingus asmenis, kurie, kaip matėme dažną kartą televizijoje, net neturi supratimo apie jų žalą, arba tokiais apsimeta – lobistiniais tikslais.

    Išvada tokia, pats pirmas Dievo paliepimas griaunamas jau nuo vaisiaus užsimezgimo. Dar daugiau: žmonėms per filmus, žurnalus, feminizmo judėjimą ir „lygias teisias“ tarp vyro ir moters – skiepijamas nenorias gimdyti vaikus. Filmuose juokiamasi iš nėščių motinų, feminizmo ir „lygių teisių“ judėjimai daro viską, kad moteris galvotų pirma apie savo karjerą, būstą darbą ar dar kažką – o ne gimdytų vaikus, kol dar jauna ir jaunas jos organizmas.

    Anksčiau 20-ties metų moteris jau supdavo vaikiuką ant rankų, šių dienų moteris tokiame amžiuje studijuoja, dirba, kovoja norėdama kažką pasiekti visuomenėje, nes jai taip „įskiepijo“ žiniasklaida ir tv bei radijo medija. Pagal statistiką tai nepriklauso nuo finansinės padėties, nes tokia situacija ir Vokietijoje, bei kitose gerai finansiškai gyvenčių žmonių šalyse. Tik viena įdomni detalė – GIMSTAMUMAS DIDŽIAUSIAS Amerikoje ir būtent tose valstijose, kur daugiausia protestantų šeimų. Tai aiškiai parodo, kad kaip ir visas gyvenimas, taip ir gimstamumas geriausias ten, kur žmonės klauso Dievo ir gyvena taip kaip Jis moko, o ne kaip moko - kažkokie įvairūs judėjimai, kurie pamina Dievo tvarką ir Jo tiesą, taip griaudami šeimas, o žiūrint plačiau – valstybes. Velnias, per savo „tarnus“ daro viską kad Dievo planai žemėje nebūtų įgyvendinti. Kiekvienas sukilimas prieš Kūrėją atneša prakeikimą ir nelaimes, nesėkmes, ligas ir t.t. apie tai skaitome Biblijoje - Pakartoto įstatymo 28:15-68.

    Tie kas klauso ir gerbia Dievo požiūrį klesti, jiems viskas sekasi ir gyvena palaimintą gyvenimą – Pakartoto įstatymo 28:1-14.  

    Šiais laikais moterys nori užimti pozicijas, kurios skirtos vyrams ir dėl to aukoja savo šeimas, gimdo mažai vaikų, dėl to mažėja ir silpnėja valstybė. Moterys griauna šeimoje laimę sukildamos prieš vyrus ir norėdamos užimti vyro vietą šeimoje. Jos nenori girdėti ką Dievas kalba jų vyrams ir paklusti. Labai dažnai jos užimtos savo asmenine karjera ir siekiais. O kaipgi šeima? Taip velnias sugeba griauti šeimos, vyro ir galiausiai žmonos laimę. Žmona nebus laiminga jeigu nebus laimingas vyras. Šeimoje viskas yra susiję. Pr. 2:24 „Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu.“ Jei galvosime tik apie savo gerovę nebūsime laimingi. Tai galiu paliudyti savo asmeniniu gyvenimu. Sutapimas ar ne, bet būtent katalikiškuose kraštuose Italijoje, Lenkijoje, Lietuvoje vienuose namuose gyvena trys kartos veinos šeimos žmonių. O šiomis dienomis visas pasaulis stumiamas į skurdą ir žmonės priversti gyventi tėvų namuose. Čia taip pat turime suprasti kieno tikslas taip „sureguliuoti“ žmonėms gyvenimą ir mąstymą, kad jie gyventų nelaimingai. Paliks tėvą ir motiną, tai ir geografiškai ir fiziškai ir sieliškai – visomis pusėmis. Tai reiškia, kad norėdamas turėti laimingą šeimą tu privalai tai padaryti, nes kitu atveju turėsi tokių problemų, kaip tavo žmonos arba vyro tėvai (priklausomai pas kuriuos gyvensi) tau nurodinės kaip gyventi, ką pirkti ką ne, kaip taupyti, ar važiuoti atostogų į Palangą ar Izraelį ar taupyti ir sėdėti namuose, kiek elektros naudoti, ar vandens, įsileisti svečius ar ne ir t. t. ir pan.

    Tėvai, giminės, draugai, bendradarbiai, verslo partneriai ir visi kas supa jūsų šeimą privalo suprasti, kad jums jie neturi jokios teisės nurodinėti, patarinėti ar dar kažkaip kontroliuoti jūsų gyvenimo jeigu jūs jų nepaprašysite patarimo. Šeimos „galvos“ - vyro, bei jo pagalbininkės žmonos svarbiausias uždavinys apsaugoti savo šeimą nuo tokių „mokytojų ir patarėjų“. Kuomet mamos „paaiškina“, kaip elgtis su savo vyru, kaip jį kontroliuoti per intymius „reikalus“ ar dar kažkokiais būdais - dažnai tokios šeimos labai greitai suyra. Aš pats galiu tai paliudyti, nes gyvenu tėvų name, atskirame aukšte. Mano tėvo jau nėra tarp mūsų, bet motina, nors ji ir gera, bet ji net to nesuprasdama „norėdama, kad būtų geriau“ kišasi į mūsų šeimos reikalus, nes ji gyvena šalia ir mato mūsų gyvenimą, kurio ji nesupranta, nes jos kartos žmonės ne taip augo, ne taip gyveno ir plius netikėjo Dievu. Dėl tos kontrolės dažnai tenka ginčytis ir ją griauti. Tai neatneša daug laimės į šeimą, bei griaunama ramybė automatiškai. Be to galiu palyginti: tik keletą mėnesių, kuomet mokiausi karo akademijoje – būrių vadų kursuose (nes po aukštojo mokslo, o esu baigęs Muzikos Akademiją, pakanka praeiti atatinikamą kursą ir suteikiamas leitenento laipsnis ir atitinkama kvalifikacija), į mums suteiktą bendrabutį nusivežiau savo žmoną ir tuomet dar mažą pirmąjį savo sūnų Vakarį. Tie mėnesiai buvo išskirtiniai mano gyvenime, mūsų santykiai tapo daug artimesni, žmona pasidarė laisvenė, nei gyvendama mano tėvų name. Aš tiesiog jaučiau palaimą taip gyventi. Nors buitinės sąlygos buvo visiškai prastos. Gyventi tėvų name nusprendėme dėl aceit geresnių buitinių sąlygų, kad nereiktų imti paskolų savam būstui. Ta pusė neatsveria laimės šeimoje, tai galiu patvirtyti po 13-os bendro gyvenimo metų.

    Taigi palikti tėvą ir mamą privalu – jeigu mes norime laimingos šeimos ir palaimintų santykių joje. Ši situacija įrodo, kad pažeidus Dievo dėsnį nukenčia ne Dievas ar Jo sukurta tavarka, bet mes patys. Tai galioja visose sferose šeimoje – kuomet žmonos sukyla prieš vyrus, vaikai prieš tėvus – nukenčia jie patys. Pr. 2:22-23 Po to Viešpats Dievas iš šonkaulio, kurį išėmė iš žmogaus, padarė moterį ir ją atvedė pas  žmogų. Tada Adomas tarė: “Štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno! Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta”.

    Skaitome, kad Ieva buvo sukurta iš Adomo šonkaulio, kitur rašoma šono. Ją Adomas pavadino žmona, nes iš savo žmogaus ji paimta. Žodis žmona atsirado, kuomet pirmas vyras ją taip pavadino, tik labai gaila, kad praėjus vos keliems tūkstančiams metų, tas vyro „šonas“ ar „šonkaulis“ jau nenori būti vyro, jis nori gyventi dėl savęs, savo karjeros ir ateities, visiškai nenori girdėti ką kalba jos kūnas iš kurio ji buvo sukurta. Argi tai ne juokinga, kad kūno dalis „kaulas“ nori gyventi atskirai nepriklausomai nuo kūno? Bet moterims velnias - tas pats, kuris pasiūlė Ievai valgyti uždraustą vaisių – kažkaip sugebėjo įsiūlyti ir tokias mintis ir gyvenimo būdą, kurį pasirenka labai daug neišmintingų moterų. Kodėl neišmintingų, nes jos netiki Dievu ir tuo ką Jis sukūrė. O Bilbija patarlių knygoje aiškiai rašo „pasakė kvailys, kad Dievo nėra“.

    Labai įdomu skaityti Bibliją nuo pradžių ir žiūrėti, kaip Dievas mokė Adomą ir kokie mokymai ir nurodymai buvo pirmi. Sekantis nurodymas buvo apie maistą kurį valgyti, o kurį ne. Pr. 9:3-4 „Visa, kas juda ir gyva, bus jums maistui; visa jums duodu, kaip daviau žaliuojančius augalus.Tik mėsos su gyvybe, kuri yra kraujyje, nevalgykite“.

    Dievas pradžioje neleido valgyti mėsos ir gerti kraujo. Kaip žinome, vėliau mėsą buvo leista valgyti. Tačiau kraujo gerti negalima. Kraujyje yra gyvybė. Tai gali užtraukti prakeikimą. Dar šiais laikais žmonės papjovę kiaulę geria kraują, verda iš jo sriubą tai nuodėmė, tai greičiausiai iš pagonybės atėjusios nuodėmės. Satanistai tai daro, nes jiems tai liepia jų šeimininkas. Tačiau Dievas tai draudžia daryti. Kraujas – mūsų gyvybė, mes turime saugoti jį, žiūrėti kad jis nebūtų nusėdęs. Mes privalome rūpintis savo sveikata ir jos stoviu. Apie tai galite paskaityti plačiau internete. Paieškokite straipsnio „Mirę daktarai nemeluoja“.

    Dėl kraujo praliejimo žmogus atsakys savo krauju. Komunistų, fašistų atlikos žmonių žudynės neabejotinai susilauks atlygio iš Dievo ir jau dabar susilaukia. Pr. 9:6 „Kas pralieja žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą“.

    Pradžios knygos 9:8-17 mes žninome, kad Dievas daugiau žemės neužpils vandeniu ir kaip ženklą tam įrodyti davė tokį gamtos reiškinį kaip vaivorykštė. Deja ir šį svarbų ženklą pasisavino velnias savo nuodėmės skelbimui per homoseksualizmą, paimdamas jį kaip ženklą į šio judėjimo simbolį vėliavą.

    Dievas draudžia atskleisti tėvo nuogumą šeimoje, apie tai skaitome Pradžios knygoje 9:20-27. Tačiau yra ir dvasinė pusė, kuomet vaikai atskleidžia savo tėvų šeimoje arba tėvų ar lyderių, pastorių nuogumą pasakodami visiems jų kažkokią nuodėmę ar blogą darbą – tai atneš prakeikimą.


Raimundas Žiūkas, 2011

 


Naujienos

Pasaulinė lyderystės konferencija 2016Susirinkimai su pastore Olga Lediajeva iš LatvijosSeminaras „Narkotikams ir alkoholiui – NE!“Nick Vujicic atvyksta į Lietuvą rugsėjo 30 dieną!Diskoteka ElektrėnuoseAleksandras Patlis atvyksta į Lietuvą!Protestas prieš vaikų teisių tarnybos vykdomą krikščionių šeimų persekiojimą ir vaikų atiminėjimąKrikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2015

Pamokslai

Vaidas Vyšniauskas - „Evangelijos paprastumas“Vaidas Vyšniauskas - „Pagalba iš aukštybių“Vaidas Vyšniauskas - „Viešpaties keliai“Sergej Senokosov - „Apie Šventąją Dvasią“Andrej Viazinin - „Kas tau yra Jėzus?“Olga Lediajeva - „Tavo taurė“Olga Lediajeva - „Dievo tvarkdariai“Grigori Kolessov - „Santuokos sandora“

Duomenys

13-ojo bažnyčios „Naujoji karta“ gimtadienio įspūdžiaiJaunimo susirinkimai ir akcijos. Prisijunk!Seminaras „Dievotumas“Keičiasi ketvirtadienio tarnavimų laikasNauji straipsniai apie šeimą, finansus, vadovavimą ir santykiusPrisinjunk prie mūsų Facebook'eGarso įrašų katalogaiPrisidėkite prie bažnyčios veiklų savo aukomisGiesmių tekstai

Gyvenimas

Mūsų bažnyčios pastoriaus asmeninis liudijimasSusitikimas su garsiu muzikantu ir kompozitoriumi – Aleksandru PatliuGiedriaus ir Vadimo liudijimaiPasninko ir maldos savaitė užbaigta duonos laužymu Šventinis sekmadienio susirinkimasEvangelisto apsilankymasVandens krikštas 2015Filmas „Paliktieji“ (angl. Left behind)

Protestantų bažnyčia „Naujoji karta“:
El. paštas: vilnius@naujojikarta.lt
Tel. +370 640 17023